top of page

Missie & Visie

Bumuana Foundation wil gratis toegang bieden tot basisonderwijs aan kansarme kinderen in Angola en bijstaan in welzijn en het ondersteunen van plaatselijke weeshuizen.

Onze missie is om elk kind in staat te stellen meer te bereiken door middel van educatie. Wij zetten ons in voor kansarme kinderen en bereiden ze voor op een beter toekomstperspectief en om hun volledige potentieel te bereiken.

Samen willen wij werken aan het bouwen van een veilige, en koesterende omgeving die gericht is op het maximaliseren van het gevoel van welzijn van elk kind en het verwerven van vaardigheden voor de educatie.

 

We streven ernaar om Angolese jongeren voor te bereiden tot leerlingen die klaar zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Strategie

Onze waarden focussen zich  op het geven van een beter toekomstperspectief aan kansarme Angolese kinderen. Dit willen we realiseren door volgende strategie:

Ondersteunen van plaatselijke weeshuizen.

Weeskinderen helpen door middel van voeding, kleding en ondersteuning bieden bij hun educatie of het proces dat educatie van deze kinderen tot doel heeft. Dit willen we realiseren dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties.

Opstart project scholenbouw.

In veel dorpen kunnen kinderen niet naar school omdat er geen schoolgeld is of omdat de afstand naar school te ver is. Dit heeft als gevolg dat veel kinderen zich geen onderwijs kunnen veroorloven. In deze verlaten en afgelegen dorpen willen wij ons inzetten om een gepaste school voor deze kinderen te bouwen.

Zoeken van sponsors, donateurs, vrijwilligers en inzamelacties.

Om deze projecten te kunnen realiseren, zullen we inzamelacties organiseren en op zoek gaan naar mensen die in deze projecten interesse tonen en bereid zijn ze te sponsoren of als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Zoeken van kinderen die in aanmerking komen voor steun.

Kinderen die in aanmerking komen voor steun, bevinden zich vaak op straat, in weeshuizen of in kerken. Samen met onze correspondent in Angola kunnen wij deze kinderen bereiken. Wie in aanmerking komt voor steun, hangt af van de situatie van de ouders die wij dan ook uitvoerig zullen onderzoeken.

 

Rechtstreeks betalen van schoolgeld aan de school.

Voor kinderen die in aanmerking komen voor sponsoring kan het schoolgeld, de schoolmaaltijd en het schoolmateriaal betaald worden.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit en zijn verbonden met onze stichting. Wat is onze overtuiging en waar geloven we in?

Leiderschap.

Leiderschap bij leerlingen moedigt ze aan een ​​hoge mate van vooruitgang te bereiken. Het draagt ​​bij aan het bevorderen van zowel een positieve als motiverende cultuur en een hoogwaardige ervaring voor de leerlingen.

Intellectueel vermogen.

Cognitieve vaardigheden spelen een cruciale rol in school en elk domein van het leven. Door de cognitieve vaardigheden te versterken en het logica en redeneervaardigheden te ontwikkelen, ontwikkel je creatieve oplossingen voor uitdagingen.

Gemeenschapsgevoel.

Het creëren van gemeenschapsgevoel verbetert de leerresultaten en de ondersteuning, samenwerking en het welzijn van de hele school. Leeromgevingen die diep verenigd zijn, hebben een scala aan voordelen voor leerlingen, docenten, ouders en de school in het algemeen.

Doelstellingen

  • Analfabetisme bestrijden.

  • Verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele vaardigheden.

  • Een gemeenschap vormen waarin we het welbevinden van leerlingen stimuleren.

  • Leerlingen voorbereiden op een beter toekomstperspectief.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning of salaris voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten conform de statuten van de stichting.

BumuanaFoundation-slide-first.jpg

Bumuana Foundation wil
kansarme kinderen
een betere toekomst bieden.

En daarvoor hebben we
úw steun nodig.

Doneer vandaag en
bouw mee aan morgen.

bottom of page